โค้ด ปุ่ม คัดลอกข้อความไปยังคลิปบอร์ด Copy Text to Clipboard.
โค้ด ปุ่ม ซ่อนข้อความ Hide text
ปุ่มซ่อนข้อความ ปุ่มแสดงข้อความ บนหน้าเว็บไชต์ และเว็บบล็อก
โค้ดวันวันที่เดือนปี
แจกโค้ดปฏิทินสวยๆ สำหรับติดเว็บไซต์ หรือ Blog
โค้ดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา Exchange Rate
URL ภาพจาก YouTube
 โหลดโปรแกรมสามัญประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน สำหรับ Windows
โค้ดทำให้หิมะตกบนเว็บไซต์
โค้ดBack to top กลับไปสู่ข้างบนหน้าเว็บ