โค้ดปฏิทินน่ารักๆ

ปฏิทินน่ารักๆ
คัดลอกโค้ดข่างล่างไปวางตำแหน่งที่ต้องการได้เลยครับ
<embed src="http://www.blogclock.cn/swf/S100130a3a167f8-a.swf" Width="165px" Height="220px" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" wmode="transparent"></embed> <embed src="http://www.blogclock.cn/swf/S100130a3a167f8-a.swf" Width="165px" Height="220px" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" wmode="transparent"></embed>

<EMBED src="http://i245.photobucket.com/albums/gg78/looma001/lalacal001.swf
"  WIDTH="350" HEIGHT="200" wmode="transparent" quality="high" loop="true" bgcolor="#FFFFFF" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://get.adobe.com/flashplayer/"></EMBED>

วันนี้