product :

Home » , , » โค้ดแบ่งป้ายกำกับให้เป็นสองส่วน

โค้ดแบ่งป้ายกำกับให้เป็นสองส่วน

วิธีแบ่ง LABEL (ป้ายกำกับ หรือหมวดหมู่) ให้แบ่งครึ่งเป็นสองส่วน (50%)
ประโยชน์
ถ้าหากบล็อกมีบทความจำนวนมาก ก็จะทำให้ LABEL (ป้ายกำกับ หรือหมวดหมู่) ล้นเกินไป บล็อกก็จะไม่สวย ต้องเลื่อนลงเรื่อยๆ การแบ่งครึ่งก็จะทำให้สั้นและประหยัดพื้นที่ลง

คัดลอกโค้ด #Label1 li {float:left; width:50%;}

วิธีทำ 
ไปที่
1. แม่แแบบ
2.แก้ไข HTML
3. ให้ค้นหา ]]></b:skin>
4. แล้ววางโค้ด #Label1 li {float:left; width:50%;}ลงไปก่อนหน้า]]></b:skin>
ดังตัวอย่าง
#Label1 li {float:left; width:50%;}
]]></b:skin>

5. เสร็จแล้ว บันทึก >> กลับ

ก่อนทำ

หลังทำ

อธิบายเพิ่มเติม
-  Label1 คือรหัสของ  Label ที่1 ต้องสังเกตุด้วยว่า เป็น Label1 หรือ Label2 หรือ Label3
-บางท่านอาจมีการเพิ่มGadget ป้ายกำกับ ไว้หลายอันหลายครั้ง จึงมี Label มากกว่า1
-ถ้าระบุ Label ไม่ตรงก็จะไม่แบ่ง
-ท่านสามารถแบ่งเป็นหลายส่วนได้ตามต้องการ โดยเปลี่ยน width:
width:50%  = สองส่วน
width:33.33% = สามส่วน
width:25%  = สี่ส่วน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วันนี้