product :

Home » , » ตั้งค่าบทความให้อยู่อันดับแรกเสมอ

ตั้งค่าบทความให้อยู่อันดับแรกเสมอ

วิธีการตั้งค่าบทความให้อยู่อันดับแรกเสมอ
วันนี้มีวิธีตั้งค่าให้บทความที่เราต้องการให้อยู่บนสุดแรกสุดของบล็อก ตลอดไป แม้ว่าจะมีบทความใหม่ๆเขียนขึ้นมาทุกวันก็ตามที

วิธีง่ายๆดังนี้
ไปที่ >>บทความ >>แก้ไข >>เผยแพร่เมื่อ 
>>ตั้งค่าเวลาและวันที่ 
>>คลิกเลือกเวลาและวันที่ (ตั้งวันตามปฏิทินล่วงหน้าเป็นปีถัดไป)
>>เสร็จสิ้น
>>อัปเดต บทความ

อธิบายเพิ่มเติม
บทความจะเรียงอันดับเวลาและวันที่ บทความใหม่ที่เราเผยแพร่ล่าสุดมักจะอยู่แรกสุด บนสุดเสมอ
เราก็สามารถแก้ไขที่วันที่ตามปฏิทินให้เป็น วัน ,เดือน หรือ ปีถัดไปได้ เพื่อบทความจะได้อยู่อันดับแรก

ถ้าหากเราต้องการให้บทความอยู่วันที่ก่อนสุดก็ได้เช่นกัน โดยตั้งค่าวันตามปฏิทินย้อนไปหลายๆเดือนได้เช่นกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วันนี้