product :

Home » , , » ลิงก์ไปยังย่อหน้า หรือหัวข้อ ภายในหน้าเดียวกันอย่างรวดเร็ว

ลิงก์ไปยังย่อหน้า หรือหัวข้อ ภายในหน้าเดียวกันอย่างรวดเร็ว

โค้ดเพิ่มลิงก์ ไปยังย่อหน้า หรือหัวข้อ ภายในหน้าเดียวกันอย่างรวดเร็ว ด้วยการคลิกลิงก์ คุณไม่ต้องเลื่อน หรือหา ให้เสียเวลา คุณสามารถคลิกข้ามไปยังหัวข้อที่ต้องการได้ทันที

  เพียงคลิกลิงก์ ก็จะไปยังหัวข้ออย่างรวดเร็ว เพื่อง่าย และสะดวกต่อผู้อ่านบทความ ในบล็อก หรือว็บไซต์ ที่มีเนื้อหา หัวข้อ รายละเอียดเยอะๆ ในบางทีเราก็ต้องการข้ามไปยังหัวข้อที่เราต้องการอ่านเท่านั้น แต่การเลื่อนหาทีประโยคคงเสียเวลา เมื่อคุณใช้โค้ดนี้จะสะดวกสำหรับผู้เข้าอ่านเนื้อหาในเว็บ หรือบล็อกของคุณ อย่างมากเลยครับ
คลิกดูตัวอย่าง
หัวข้อที่1หัวข้อที่2 /หัวข้อที่3 /หัวข้อที่4 /หัวข้อที่5/หัวข้อที่6/หัวข้อที่7/หัวข้อที่8/หัวข้อที่9


คัดลอกโค้ดไปใช้ได้เลยครับ
<a href="http://webblog2u.blogspot.com/2016/03/blog-post.html#9">หัวข้อที่9</a>
<a name="9"></a> หัวข้อที่9

วิธีทำ
ส่วนที่1 สร้างลิงก์แบบปกติ เช่น (หัวข้อที่9)
-ส่วนประกอบ <a href="ใส่urlของหน้า#เลข">หัวข้อที่9</a>
-ลิงก์คือ http://webblog2u.blogspot.com/2016/03/blog-post.html#9
-โค้ดHTMLคือ
<a href="http://webblog2u.blogspot.com/2016/03/blog-post.html#9">หัวข้อที่9</a>

ส่วนที่2 หัวข้อหรือย่อหน้า ที่กำหนดไว้ (คลิก html ก่อนวางโค้ด)
-ส่วนประกอบ <a name="เลข"></a> หัวข้อที่9
-โค้ดที่ใช้วางก่อนหน้าหัวข้อ <a name="9"></a> หัวข้อที่9


ตัวอย่าง

หัวข้อที่1
รายละเอียด
เนื้อหาอื่นๆ
บลาๆๆๆๆ

หัวข้อที่2
รายละเอียด
เนื้อหาอื่นๆ
บลาๆๆๆๆ

หัวข้อที่3
รายละเอียด
เนื้อหาอื่นๆ
บลาๆๆๆๆ

หัวข้อที่4
รายละเอียด
เนื้อหาอื่นๆ
บลาๆๆๆๆ

หัวข้อที่5
รายละเอียด
เนื้อหาอื่นๆ
บลาๆๆๆๆ

หัวข้อที่6
รายละเอียด
เนื้อหาอื่นๆ
บลาๆๆๆๆ

หัวข้อที่7
รายละเอียด
เนื้อหาอื่นๆ
บลาๆๆๆๆ

หัวข้อที่8
รายละเอียด
เนื้อหาอื่นๆ
บลาๆๆๆๆ

หัวข้อที่9
รายละเอียด
เนื้อหาอื่นๆ
บลาๆๆๆๆ

หัวข้อที่1หัวข้อที่2 /หัวข้อที่3 /หัวข้อที่4 /หัวข้อที่5/หัวข้อที่6/หัวข้อที่7/หัวข้อที่8/หัวข้อที่9
วิธีทำ / ไปบนสุด

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วันนี้