product :

Home » , » เริ่มเขียนบทความใหม่

เริ่มเขียนบทความใหม่

เริ่มเขียนบทความใหม่

1.คลิกที่รูปดินสอ  หรือ คำว่า "บทความใหม่"2. จะเข้าสู่การเริ่มเขียนบทความใหม่
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

3.ใส่ชื่อโพสต์ 
4.ใส่รายละเอียดของบทความ สามารถปรับรูปแบบตัวอักษรให้สวยงามเหมาะสม พร้อมใส่รูปภาพ และวิดีโอ ได้อีกด้วย
5.คลิกที่ "ป้ายกำกับ" (จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้) เพื่อการแสดงหมวดหมู่,แท็ก, Label,Tag (แล้วแต่จะเรียก)
6.คลิกที่ "แสดงตัวอย่าง" เพื่อตรวจสอบบทความให้เรียบรอยแล้ว ก่อนที่จะเผยแพร่บทความออกไป
7.คลิกที่ "เผยแพร่" เสร็จเรียบร้อย
7.1 ถ้าหากยังไม่พร้อมเผยแพร่ ให้คลิกที่ "บันทึก" แล้ว "ปิด" บทความนี้ก็จะเป็น "ฉบับร่าง" คือยังไม่เผยแพร่ เราสามารถมาเขียนเพิ่มเติมใหม่ แล้วเผยแพร่ในวันต่อไปก็ได้เช่นกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วันนี้