product :

Home » , » Area Croods Map

Area Croods Map

code area croods map กำหนดปุ่มคลิกตำแหน่งในแผนที่ แล้วจะลิงก์ไปยังหน้าเว็บที่ต้องการ
"rect"  คือ สี่เหลี่ยม
"circle" คือ วงกลม
ภาพอธิบายการกำหนดตำแหน่ง


คัดลอกโค้ดไปใช้ได้ครับ
<img alt="Planets" height="222" src=" ใส่ URLภาพ " usemap="#planetmap" width="309" />
<map name="planetmap">
<area alt="นครปฐม" coords="33,151,113,30" href="ใส่URLลิงก์" shape="rect"></area>
<area alt="ปทุมธานี" coords="136,80,280,24" href="ใส่URLลิงก์" shape="rect"></area>
<area alt="กรุงเทพฯ href=" coords="180,90,280,146" href="ใส่URLลิงก์" shape="rect"></area>
<area alt="สมุทรปราการ" coords="176,160,280,204" href="ใส่URLลิงก์" shape="rect"></area>
<area alt="นนทบุรี" coords="152,96,25" href="ใส่URLลิงก์" shape="circle"></area>
<area alt="สมุทรสาคร" coords="96,184,30" href="ใส่URLลิงก์" shape="circle"></area>
</map>

*ท่านสามารถดัดแแปลงไปใช้กับแผนที่ แบบอื่นๆได้ตามความเหมาะสม
*ขนาดพื้นที่  height และ width ควรเท่ากันกับขนาดภาพ
ลองคลิกดูครับ
Planets

นครปฐม
ปทุมธานี
กรุงเทพฯ href=
สมุทรปราการ
นนทบุรี
สมุทรสาคร

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

วันนี้