วันนี้

โค้ดเล่นเพลงอัตโนมัติเวลาเปิดหน้าเว็บขึ้นมา สำหรับ YouTube

โค้ดเปิดวีดีโออัตโนติสำหรับ You Tube
วิธีง่ายๆครับ
วิธีทำA
*โค้ดเล่นวีดีโออัตโนมัติ 1 วีดีโอ
?autoplay=1

1.คัดลอกโค้ดเพลงจากYoutubeครับ
<iframe width="480" height="360" src="//www.youtube.com/embed/ZjgwwCc69zc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

2.วางโค้ด ?autoplay=1 ต่อส่วยท้าย URL
<iframe width="480" height="360" src="//www.youtube.com/embed/ZjgwwCc69zc?autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

3.เสร็จแล้วเอาโค้ดเพลงไปลงตามเว็บได้เลยครับ พอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาเพลงก็จะเล่นให้ทันทีโดยไม่ต้องคลิกเปิด ครับ

วิธีทำB.
*โค้ดเล่นเพลงอัตโนมัติ สำหรับเพลย์ลิสต์Youtube
&autoplay=1&showinfo=1&modestbranding=1&iv_load_policy=3&cc_load_policy=1

1.คัดลอกโค้ด เพลย์ลิสต์ เพลงจากYoutubeครับ
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL32lyewD9pmXGMfMYpKpKrr8S8U3GG8mn" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

2.แทรกโค้ดเล่นเพลงอัตโนมัติลงต่อจาก url เพลง ครับ
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL32lyewD9pmXGMfMYpKpKrr8S8U3GG8mn&autoplay=1&showinfo=1&modestbranding=1&iv_load_policy=3&cc_load_policy=1"frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

3.เสร็จแล้วเอาโค้ดเพลงไปลงตามเว็บได้เลยครับ พอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาเพลงก็จะเล่นให้ทันทีโดยไม่ต้องคลิกเปิด ครับวิธีทำC.
*โค้ดเล่นวีดีโออัตโนมัติ 1 วีดีโอ และเล่น วนซ้ำๆ
?amp;autoplay=1&amp;loop=1&amp;playlist=

1.คัดลอกโค้ดเพลย์ลีสต์เพลงมาจาก YouTube
<iframe width="480" height="360" src="//www.youtube.com/embed/ZjgwwCc69zc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

2.วางโค้ดสีแดงต่อจากURL ของวีดีโอ ต่อด้วย รหัสURLของเพลงอีกที
<iframe width="480" height="360" src="//www.youtube.com/embed/ZjgwwCc69zc?amp;autoplay=1&amp;loop=1&amp;playlist=ZjgwwCc69zc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

3.เสร็จแล้วเอาโค้ดเพลงไปลงตามเว็บได้เลยครับ พอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาเพลงก็จะเล่นให้ทันทีโดยไม่ต้องคลิกเปิด และเมื่อจบเพลง จะวนกลับมาเล่นอีกครั้ง

*โค้ดเล่นเพลงอัตโนมัติ สำหรับเพลย์ลิสต์ Youtube และเล่นวนซ้ำๆ ทั้งเพลย์ลีสต์
&amp;autoplay=1&amp;loop=1&amp;list=

1.คัดลอกโค้ดเพลย์ลีสต์เพลงมาจาก YouTube
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/qh2ll3SOj-w?list=PL32lyewD9pmXGMfMYpKpKrr8S8U3GG8mn" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

2.วางโค้ดสีแดงต่อจากURL ของวีดีโอ ต่อด้วย รหัสURLของเพลย์ลีสต์อีกที ดังดัวอย่าง
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/qh2ll3SOj-w?list=PL32lyewD9pmXGMfMYpKpKrr8S8U3GG8mn&amp;autoplay=1&amp;loop=1&amp;list=PL32lyewD9pmXGMfMYpKpKrr8S8U3GG8mn" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

3.เสร็จแล้วเอาโค้ดเพลงไปลงตามเว็บได้เลยครับ พอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาเพลงก็จะเล่นให้ทันทีโดยไม่ต้องคลิกเปิด และเมื่อจบเพลงสุดท้าย จะวนกลับมาเล่นเพลงแรกอีกครั้ง

ห้ามคลิกขวา ห้ามคลุมดำ

โค้ดสำหรับป้องกันการคลิกขวา และห้ามคลุมดำ บนเว็บไซต์ คัดลอกโค้ดไปใช้ได้เลยครับ
วิธีวางโค้ด
ไปที่>>รูปแบบ >>HTML/จาวาสคริปส์>> วางโค้ด >>บันทึก

1.โค้ดห้ามลากดำ+ห้าม ctrl+A,C ในโค้ดเดียว
<script language="JavaScript1.2">
function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
//if IE4+
document.onselectstart=new Function ("return false")
//if NS6
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>


2.โค้ดห้ามคลิกขวา
**แทนสีน้ำเงินด้วยข้อความที่ต้องการให้ปรากฏ Do not click right..!!
<script language=JavaScript>
<!--
var message="Do not click right..!!";
///////////////////////////////////
function clickIE() {if (document.all) {alert(message);return false;}}
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {alert(message);return false;}}}
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}
document.oncontextmenu=new Function("return false")
// --> 
</script>


3.โค้ดห้ามคลิกขวา
ไม่ให้ปรากฏข้อความใดๆ

<script language=JavaScript>
<!--
///////////////////////////////////
function clickIE() {if (document.all) {alert(message);return false;}}
function clickNS(e) {if 
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {alert(message);return false;}}}
if (document.layers) 
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}
document.oncontextmenu=new Function("return false")
// --> 
</script>

Recent post Slidebar โค้ดสไลด์บาร์ สำหรับอัพเดทโพสต์ล่าสุดในบล็อก หรือเว็บไซต์

โค้ดสไลด์บาร์ สำหรับโพสต์อัพเดทล่าสุดในบล็อก หรือเว็บไซต์ Code Recent post Slidebar
เอาไว้ตกแต่งบล็อกสวยๆ หรือเว็บไซต์

1.Login Blogger
2.template >> Edit HTML
3.ค้นหา ]]></b:skin>
(Ctrl+F ใส่ ]]></b:skin> แล้วEnter)

4.คัดลอกโค้ดสีแดงต่อไปนี้ แล้วไปวางก่อนหน้า ]]></b:skin>
#mas-terbaru{border:1px solid #585858;width:100%;margin:0 auto}
#terbaru{margin:0px}
.mas-elemen{border:1px solid #ccc;margin:5px 0;padding:5px;height:79px}
.mas-elemen img{background:#999;padding:4px;float:left;height:70px;margin-right:8px;width:70px}
.mas-elemen h6,.mas-elemen h6 a{font-size:12px!important;font-weight:700!important;margin:0;color:#111}
.mas-elemen:hover{background-color:#c3c3c3}
.mas-elemen p{font:14px PT Sans Narrow;text-align:justify;color:#555;line-height:14px;margin:5px 0}
#mas-loading{color:#888;font-family:Tahoma;font-size:100px;letter-spacing:-10px;text-align:center;text-shadow:-5px 0 1px #444;background:#141414 url(http://1.bp.blogspot.com/-vBDcLG_CXzU/UBqEMTknKcI/AAAAAAAAIHE/pZTfBZLbPwY/s1600/loading.gif) no-repeat 50% 50%;height:470px;border:1px solid #c3c3c3}
#mas-navigasifeed{border:1px solid #c3c3c3;color:#bbb;font-family:Verdana;font-size:12px;text-align:center;margin:0px}
#mas-navigasifeed:hover{background-color:#c3c3c3}
#mas-navigasifeed a{color:#141414!important;font-family:Tahoma!important;font-size:12px!important;font-weight:400!important;display:block;padding:5px 10px}
#mas-navigasifeed span{padding:5px 10px}
#mas-navigasifeed .next{float:right}
#mas-navigasifeed .previous{float:left}
#mas-navigasifeed .home{text-align:center}
#mas-navigasifeed a:hover,#mas-navigasifeed span.noactived{color:transparant!important}

5..ค้นหา </head> 
(Ctrl+F ใส่ </head> แล้วEnter)

6.คัดลอกโค้ดสีแดงต่อไปนี้ แล้วไปวางก่อนหน้า </head> 
**อย่าลืมแก้ไข URL เป็นเว็บไซต์ของท่าน
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var numfeed = 5;
var startfeed = 0;
var urlblog = "http://webblog2u.blogspot.com/";
var charac = 100;
var urlprevious, urlnext;

function maskolisfeed(johny,banget){
var showfeed = johny.split("<");
for(var i=0;i<showfeed.length;i++){
if(showfeed[i].indexOf(">")!=-1){
showfeed[i] = showfeed[i].substring(showfeed[i].indexOf(">")+1,showfeed[i].length);
}
}
showfeed =  showfeed.join("");
showfeed = showfeed.substring(0,banget-1);
return showfeed;
}
function showterbaru(json) {
var entry, posttitle, posturl, postimg, postcontent;
var showblogfeed = "";
urlprevious = "";
urlnext = "";
for (var k = 0; k < json.feed.link.length; k++) {
if (json.feed.link[k].rel == 'previous') {
urlprevious = json.feed.link[k].href;
}
if (json.feed.link[k].rel == 'next') {
urlnext = json.feed.link[k].href;
}
}
for (var i = 0; i < numfeed; i++) {
if (i == json.feed.entry.length) { break; }
entry = json.feed.entry[i];
posttitle = entry.title.$t;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
if ("content" in entry) {
postcontent = entry.content.$t;
} else if ("summary" in entry) {
postcontent = entry.summary.$t;
} else {
postcontent = "";
}
if ("media$thumbnail" in entry) {
postimg = entry.media$thumbnail.url;
} else {
postimg = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
}
showblogfeed += "<div class='mas-elemen'>";
showblogfeed += "<a href='" + posturl + "' target='_blank'><img src='" + postimg + "' /></a>";
showblogfeed += "<h6><a href='" + posturl + "'>" + posttitle + "</a></h6>";
showblogfeed += "<p>" + maskolisfeed(postcontent,charac) + "...</p>";
showblogfeed += "</div>";
}
document.getElementById("terbaru").innerHTML = showblogfeed;
showblogfeed = "";
if(urlprevious) {
showblogfeed += "<a href='javascript:navigasifeed(-1);' class='previous'>&#9668; Previous</a>";
} else {
showblogfeed += "<span class='noactived previous'>&#9668; Previous</span>";
}
if(urlnext) {
showblogfeed += "<a href='javascript:navigasifeed(1);' class='next'>Next &#9658;</a>";
} else {
showblogfeed += "<span class='noactived next'>Next &#9658;</span>";
}
showblogfeed += "<a href='javascript:navigasifeed(0);' class='home'>Home</a>";
document.getElementById("mas-navigasifeed").innerHTML = showblogfeed;
}

function navigasifeed(url){
var p, parameter;
if(url==-1) {
p = urlprevious.indexOf("?");
parameter = urlprevious.substring(p);
} else if (url==1) {
p = urlnext.indexOf("?");
parameter = urlnext.substring(p);
} else {
parameter = "?start-index=1&max-results=" + numfeed + "&orderby=published&alt=json-in-script"
}
parameter += "&callback=showterbaru";
incluirscript(parameter);
}
function incluirscript(parameter) {
if(startfeed==1) {removerscript();}
document.getElementById("terbaru").innerHTML = "<div id='mas-loading'></div>";
document.getElementById("mas-navigasifeed").innerHTML = "";
var archievefeed = urlblog + "/feeds/posts/default"+ parameter;
var terbaru = document.createElement('script');
terbaru.setAttribute('type', 'text/javascript');
terbaru.setAttribute('src', archievefeed);
terbaru.setAttribute('id', 'MASLABEL');
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(terbaru);
startfeed = 1;
}
function removerscript() {
var elemen = document.getElementById("MASLABEL");
var parent = elemen.parentNode;
parent.removeChild(elemen);
}
onload=function() { navigasifeed(0); }
//]]>
</script>
เสร็จแล้วบันทึกแทมเพล็ต >> กลับ

7.เข้าไปที่รูปแบบ add gadget >> HTML/Javascript
แล้ววางโค้ดต่อไปนี้
<div id="terbaru"></div>
<div id="mas-navigasifeed"></div>
เสร็จแล้วจะตั้งชื่อหรือไม่ก็ได้ สามารถเลือกวางในตำแหน่งได้ตามที่ท่านต้องการดูตัวอย่าง เว็บไซต์ที่นำโค้ดไปใช้>> http://watchang.blogspot.com/

ตั้งค่าบทความให้อยู่อันดับแรกเสมอ

วิธีการตั้งค่าบทความให้อยู่อันดับแรกเสมอ
วันนี้มีวิธีตั้งค่าให้บทความที่เราต้องการให้อยู่บนสุดแรกสุดของบล็อก ตลอดไป แม้ว่าจะมีบทความใหม่ๆเขียนขึ้นมาทุกวันก็ตามที

วิธีง่ายๆดังนี้
ไปที่ >>บทความ >>แก้ไข >>เผยแพร่เมื่อ 
>>ตั้งค่าเวลาและวันที่ 
>>คลิกเลือกเวลาและวันที่ (ตั้งวันตามปฏิทินล่วงหน้าเป็นปีถัดไป)
>>เสร็จสิ้น
>>อัปเดต บทความ

อธิบายเพิ่มเติม
บล็อกเกอร์จะเรียงอันดับเวลาและวันที่ บทความใหม่ที่เราเผยแพร่ล่าสุดมักจะอยู่แรกสุด บนสุดเสมอ
เราก็สามารถแก้ไขที่วันที่ตามปฏิทินให้เป็น วัน ,เดือน หรือ ปีถัดไปได้ เพื่อบทความจะได้อยู่อันดับแรก

ถ้าหากเราต้องการให้บทความอยู่วันที่ก่อนสุดก็ได้เช่นกัน โดยตั้งค่าวันตามปฏิทินย้อนไปหลายๆเดือนได้เช่นกัน