วันนี้

โค้ดสร้างตาราง ในบทความ บล็อก หรือเว็บไซต์

วิธีสร้างตารางในบทความ บล็อก หรือเว็บไซต์ ตาราง HTML
ขั้นตอน 
เขียนบทความ>>HTML>>คัดลอกโค้ดด้านล่าง>>วางลงบทความ>>คลิก เขียน>>แทนเลข1ด้วยข้อความหรือรูปภาพ
**หมายเหตุ 
"2" คือขนาดเส้นรอบนอก
"5" คือขนาดเส้นรอบใน,ชิดใน
แทน ด้วยข้อความหรือรูปภาพ

คัดลอกโค้ดด้านล่างไปใช้ได้เลยครับ
***********************************
1
โค้ดตาราง1ช่อง
<table border="2" cellpadding="5" cellspacing="5">
<tbody>
<tr>
<td valign="bottom" width="30%">1</td></tr>
<tr>
</tbody></table>

************************************
1 2
1 2
โค้ดตาราง2x2ช่อง
<table border="2" cellpadding="5" cellspacing="5">
<tbody>
<tr>
<td valign="bottom" width="30%">1</td>
<td width="30%">2</td>
</tr>
<tr>
<td valign="bottom" width="30%">1</td>
<td width="30%">2</td>
</tr>
<tr>
</tbody></table>
</div>

วิธีเอาเพลงลงในBlogให้เพลงเล่นเองอัตโนมัติเมื่อเปิดเว็บขึ้นมา สำหรับ YouTube

ถ้าต้องการให้เพลงเล่นขึ้นมาเลย โดยที่ไม่ต้องกดปุ่นเพลย์ มี 2 วิธีให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมครับ โค้ดเปิดวีดีโออัตโนมัติสำหรับ You Tube วิธีง่ายๆครับ
วิธีที่1
โค้ดเล่นเพลงอัตโนมัติ1เพลง
?autoplay=1
1)คัดลอกโค้ดฝัง วีดีโอจาก You Tube
<iframe width="480" height="360" src="//www.youtube.com/embed/ZjgwwCc69zc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

2)วางโค้ดสีแดง  หลังURL ของวีดีโอ(ดังตัวอย่างต่อไปนี้)
<iframe width="480" height="360" src="//www.youtube.com/embed/ZjgwwCc69zc?autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

คลิกดูตัวอย่าง>>
*เสร็จแล้วเอาโค้ดเพลงไปลงตามเว็บได้เลยครับ พอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาเพลงก็จะเล่นให้ทันทีโดยไม่ต้องคลิกเปิด ครับ


วิธีที่2
โค้ดเล่นเพลงอัตโนมัติสำหรับเพลย์ลีสต์วีดีโอ เล่นต่อเนื่องทุกเพลงในเพลย์ลีตส์
&autoplay=1&showinfo=1&modestbranding=1&iv_load_policy=3&cc_load_policy=1
1)คัดลอกโค้ดฝัง วีดีโอเพลย์ลีสต์จาก YouTube
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL32lyewD9pmX40yJyIFLXuDuwXSkspFYm" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

2)วางโค้ดสีแดง หลังURL ของวีดีโอ(ดังตัวอย่างต่อไปนี้)
<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL32lyewD9pmX40yJyIFLXuDuwXSkspFYm&autoplay=1&showinfo=1&modestbranding=1&iv_load_policy=3&cc_load_policy=1 " frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

คลิกดูตัวอย่าง>>
*เสร็จแล้วเอาโค้ดเพลงไปลงตามเว็บได้เลยครับ พอเปิดหน้าเว็บขึ้นมาเพลงก็จะเล่นแบบต่อเนื่องให้ทันทีโดยไม่ต้องคลิกเปิด ครับ


Recent post Slidebar โค้ดสไลด์บาร์ สำหรับอัพเดทโพสต์ล่าสุดในบล็อก หรือเว็บไซต์

โค้ดสไลด์บาร์ สำหรับโพสต์อัพเดทล่าสุดในบล็อก หรือเว็บไซต์ Code Recent post Slidebar
เอาไว้ตกแต่งบล็อกสวยๆ หรือเว็บไซต์

1.Login Blogger
2.template >> Edit HTML
3.ค้นหา ]]></b:skin>
(Ctrl+F ใส่ ]]></b:skin> แล้วEnter)

4.คัดลอกโค้ดสีแดงต่อไปนี้ แล้วไปวางก่อนหน้า ]]></b:skin>
#mas-terbaru{border:1px solid #585858;width:100%;margin:0 auto}
#terbaru{margin:0px}
.mas-elemen{border:1px solid #ccc;margin:5px 0;padding:5px;height:79px}
.mas-elemen img{background:#999;padding:4px;float:left;height:70px;margin-right:8px;width:70px}
.mas-elemen h6,.mas-elemen h6 a{font-size:12px!important;font-weight:700!important;margin:0;color:#111}
.mas-elemen:hover{background-color:#c3c3c3}
.mas-elemen p{font:14px PT Sans Narrow;text-align:justify;color:#555;line-height:14px;margin:5px 0}
#mas-loading{color:#888;font-family:Tahoma;font-size:100px;letter-spacing:-10px;text-align:center;text-shadow:-5px 0 1px #444;background:#141414 url(http://1.bp.blogspot.com/-vBDcLG_CXzU/UBqEMTknKcI/AAAAAAAAIHE/pZTfBZLbPwY/s1600/loading.gif) no-repeat 50% 50%;height:470px;border:1px solid #c3c3c3}
#mas-navigasifeed{border:1px solid #c3c3c3;color:#bbb;font-family:Verdana;font-size:12px;text-align:center;margin:0px}
#mas-navigasifeed:hover{background-color:#c3c3c3}
#mas-navigasifeed a{color:#141414!important;font-family:Tahoma!important;font-size:12px!important;font-weight:400!important;display:block;padding:5px 10px}
#mas-navigasifeed span{padding:5px 10px}
#mas-navigasifeed .next{float:right}
#mas-navigasifeed .previous{float:left}
#mas-navigasifeed .home{text-align:center}
#mas-navigasifeed a:hover,#mas-navigasifeed span.noactived{color:transparant!important}

5..ค้นหา </head> 
(Ctrl+F ใส่ </head> แล้วEnter)

6.คัดลอกโค้ดสีแดงต่อไปนี้ แล้วไปวางก่อนหน้า </head> 
**อย่าลืมแก้ไข URL เป็นเว็บไซต์ของท่าน
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var numfeed = 5;
var startfeed = 0;
var urlblog = "http://webblog2u.blogspot.com/";
var charac = 100;
var urlprevious, urlnext;

function maskolisfeed(johny,banget){
var showfeed = johny.split("<");
for(var i=0;i<showfeed.length;i++){
if(showfeed[i].indexOf(">")!=-1){
showfeed[i] = showfeed[i].substring(showfeed[i].indexOf(">")+1,showfeed[i].length);
}
}
showfeed =  showfeed.join("");
showfeed = showfeed.substring(0,banget-1);
return showfeed;
}
function showterbaru(json) {
var entry, posttitle, posturl, postimg, postcontent;
var showblogfeed = "";
urlprevious = "";
urlnext = "";
for (var k = 0; k < json.feed.link.length; k++) {
if (json.feed.link[k].rel == 'previous') {
urlprevious = json.feed.link[k].href;
}
if (json.feed.link[k].rel == 'next') {
urlnext = json.feed.link[k].href;
}
}
for (var i = 0; i < numfeed; i++) {
if (i == json.feed.entry.length) { break; }
entry = json.feed.entry[i];
posttitle = entry.title.$t;
for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
posturl = entry.link[k].href;
break;
}
}
if ("content" in entry) {
postcontent = entry.content.$t;
} else if ("summary" in entry) {
postcontent = entry.summary.$t;
} else {
postcontent = "";
}
if ("media$thumbnail" in entry) {
postimg = entry.media$thumbnail.url;
} else {
postimg = "http://2.bp.blogspot.com/-uitX7ROPtTU/Tyv-G4NA_uI/AAAAAAAAFBY/NcWLPVnYEnU/s1600/no+image.jpg";
}
showblogfeed += "<div class='mas-elemen'>";
showblogfeed += "<a href='" + posturl + "' target='_blank'><img src='" + postimg + "' /></a>";
showblogfeed += "<h6><a href='" + posturl + "'>" + posttitle + "</a></h6>";
showblogfeed += "<p>" + maskolisfeed(postcontent,charac) + "...</p>";
showblogfeed += "</div>";
}
document.getElementById("terbaru").innerHTML = showblogfeed;
showblogfeed = "";
if(urlprevious) {
showblogfeed += "<a href='javascript:navigasifeed(-1);' class='previous'>&#9668; Previous</a>";
} else {
showblogfeed += "<span class='noactived previous'>&#9668; Previous</span>";
}
if(urlnext) {
showblogfeed += "<a href='javascript:navigasifeed(1);' class='next'>Next &#9658;</a>";
} else {
showblogfeed += "<span class='noactived next'>Next &#9658;</span>";
}
showblogfeed += "<a href='javascript:navigasifeed(0);' class='home'>Home</a>";
document.getElementById("mas-navigasifeed").innerHTML = showblogfeed;
}

function navigasifeed(url){
var p, parameter;
if(url==-1) {
p = urlprevious.indexOf("?");
parameter = urlprevious.substring(p);
} else if (url==1) {
p = urlnext.indexOf("?");
parameter = urlnext.substring(p);
} else {
parameter = "?start-index=1&max-results=" + numfeed + "&orderby=published&alt=json-in-script"
}
parameter += "&callback=showterbaru";
incluirscript(parameter);
}
function incluirscript(parameter) {
if(startfeed==1) {removerscript();}
document.getElementById("terbaru").innerHTML = "<div id='mas-loading'></div>";
document.getElementById("mas-navigasifeed").innerHTML = "";
var archievefeed = urlblog + "/feeds/posts/default"+ parameter;
var terbaru = document.createElement('script');
terbaru.setAttribute('type', 'text/javascript');
terbaru.setAttribute('src', archievefeed);
terbaru.setAttribute('id', 'MASLABEL');
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(terbaru);
startfeed = 1;
}
function removerscript() {
var elemen = document.getElementById("MASLABEL");
var parent = elemen.parentNode;
parent.removeChild(elemen);
}
onload=function() { navigasifeed(0); }
//]]>
</script>
เสร็จแล้วบันทึกแทมเพล็ต >> กลับ

7.เข้าไปที่รูปแบบ add gadget >> HTML/Javascript
แล้ววางโค้ดต่อไปนี้
<div id="terbaru"></div>
<div id="mas-navigasifeed"></div>
ดูตัวอย่าง เว็บไซต์ที่นำโค้ดไปใช้>>http://sawinewsonline.blogspot.com

วิธีแก้ปัญหาปลั๊กอินFlashไม่ตอบสนอง,เน็ตค้าง

วิธีแก้ปัญหา Google Chome ค้าง  
หลายคนใช้ โปรแกรม  Google Chrome เข้าเว็บเล่นเน็ตอยู่เป็นประจำตั้งนานก็ไม่เห็นเป็นอะไร
แต่ เอ๊ะ เล่นมาตั้งนาน อยู่ๆทำไมค้างซะงั้น อาการที่พบคือ จะขึ้นว่าปลั๊กอินไม่ตอบสนอง หรืออยู่ๆก็ทำคอมแฮ้งค์ไปเฉยๆเป็นอันต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่ไปเลย
    จะสังเกตได้ว่าอาการดังกล่าวส่วนใหญ่จะพบเมื่อเราเปิดดูหน้าเว็บที่มีการ เล่นภาพประเภท Flash และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ เครื่องคอมค้างอยู่บ่อยๆ ทั้งนี้สาเหตุคาดว่าอาจจะเกิดจากการรัน plugin ซ้ำซ้อนกันทำให้บราวเซอร์ทำงานหนักและเกิดอาการในที่สุด

วิธีแก้ไขง่ายๆครับ
ดูภาพประกอบ
1.ไปที่ช่อง Address bar  ให้พิมพ์ chrome://plugins/ แล้วกด Enter

((คลิกที่ภาพเพื่อขยาย))
คลิกภาพเพื่อขยาย


2.จะเห็นรายการ plugin ที่ถูก google chrome เรียกใช้อยู่ทั้งหมด ให้คลิ๊กที่ รายละเอียด

3.จะเห็นรายละเอียดของ plugin เพิ่มขึ้น และจะเห็น plugin ที่ถูกเรียกขึ้นมาเพื่อแสดงผล Flash มีถึง 2 ตัว

 4.ให้เราปิดการทำงาน ไปให้เหลือเพียงตัวเดียว ในที่นี้ จะขอปิดตัวplugin ของ windows ไปและของ
chorme อีก1 ตัว จะเหลือแต่ของ chrome 1 ตัว

จากการใช้งานเมื่อปิด plugin flash ที่ไม่ได้ใช้งานออก  อาการค้าง หายและไม่กลับมาเป็นอีกเลย
ดูวีดีโอ>>วิธีแก้ปัญหาปลั๊กอินFlashไม่ตอบสนอง

Flashปลั๊กอิน ที่มาhttp://www.ข่าวหัวหิน.com

ค้นหา Search Box

โค้ด ช่องค้นหา Search Box ,Search Here
สำหรับ ค้นหาบทความที่ต้องการ เฉพาะในเว็บไซต์ หรือบล็อกของเรา
วิธีวางโค้ด
ไปที่ รูปแบบ>> HTML/จาวาสคริปส์ >> วางโค้ด (ไม่ต้องใส่ชื่อ) >> บันทึก
*ท่านสามารถเปลี่ยนคำว่า Search Here.... เป็นคำอื่นๆ ได้ตามที่ต้องการ เช่น ค้นหา, Search,พิมพ์คำค้นหา,ต้องการค้นหา, ฯลฯ
<div class='menusearch'>
                      <form action='/search' class='searchform' method='get'>
                        <input class='searchfield' id='q' name='q' onblur='if(this.value==&apos;&apos;)this.value=this.defaultValue;' onfocus='if(this.value==this.defaultValue)this.value=&apos;&apos;' type='text' value='Search Here..'/>
                        <input class='searchbutton' src='http://1.bp.blogspot.com/-N_4TWVUmXv4/UDdKJf5NwCI/AAAAAAAAIgY/AGrKXgwkrTo/s1600/tombolcari.gif' style='cursor:pointer;vertical-align:top' type='image' value='Go'/>
                      </form>
                    </div>


Javascript รวมตกแต่งเว็บ รวมโค้ด เพลงออนไลน์ html เกี่ยวกับภาพ วิธีเอาเพลงลงในBlog เกี่ยวกับYoutube โค้ดเล่นเพลงอัตโนมัติ เขียนบล็อก ตกแต่งภาพ โค้ดนาฬิกาดุ๊กดิ๊กน่ารัก เกร็ดความรู้ โค้ดเพลงออนไลน์ drop down internet ฟังเพลง วิธีแทรกรูปภาพลงในBlog โค้ดwebplayer โค้ดทีวีออนไลน์ โค้ดปฏิทินน่ารักๆ โค้ดวิทยุ โค้ดห้ามคลิกขวา ห้ามคลุมดำ โค้ดเครื่องคิดเลข Adsense RU news Search Box Slidebar Menu gif ฮาๆ java-nextpage virus wallpaper การUninstall Program การทำภาพสไลด์โชว์ ต่าย อรทัย มนต์แคน แก่นคูน รวมเว็บไซต์ข่าว วิธิสมัครLINEสำหรับคอมพิวเตอร์PC วิธีซ่อนBloggerNavbar วิธีทำปุ่ม subscribe youtube บนเว็บไซต์ วิธีทำภาพglitter วิธีสร้างQr Code วิธีเขียนบทความใหม่ วิธีแก้ปัญหาปลั๊กอินFlashไม่ตอบสนอง สร้างตารางภาพ โค้ด Recent post Slidebar โค้ด Search Box โค้ดBack to top โค้ดOpen newpageพร้อมกำหนดขนาด โค้ดQr Code โค้ดค้นหาYouTube Search โค้ดดัชนีหุ้น โค้ดตรวจลอตเตอรี่ โค้ดทำให้ตัวอักษรวิ่ง โค้ดปลี่ยนพื้นหลัง โค้ดผลสลากกินแบ่ง โค้ดพยากรณ์อากาศ โค้ดราคาทองคำวันนี้ โค้ดราคาน้ำมัน โค้ดรายงานสดข่าวหุ้น โค้ดวันวันที่เดือนปี โค้ดสร้างตารางhtml โค้ดสั่งพิมพ์หน้านี้ โค้ดห้ามคลิ๊กขวา(1) โค้ดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โปรแกรม